Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hồng Tâm Việt Nam

Ngày thành lập: 13-05-2019

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cao An, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Cong Nghiep Cao An Cluster, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Mã số thuế 0801287876
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hồng Tâm Việt Nam
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hải Dương
Người đại diện Lương Thị Hân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Tâm Việt Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Gỗ Thành Nghĩa
Địa chỉ: Lô B18.2, Khu công nghiệp KSB – khu A, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Lot B18.2, KSB - Khu A Industrial Zone, Dat Cuoc Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702767041

Bình Dương

Ngày thành lập: 04-05-2019