Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Lai Cách- Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương

Công Ty TNHH Gic Vina
Mã số thuế:

0801288735

Địa chỉ: Lô XN 4-3A, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot XN 4-3a, Dai An Mo Rong Industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Hồng Tâm Việt Nam
Mã số thuế:

0801287876

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cao An, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Cong Nghiep Cao An Cluster, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-05-2019

CÔNG TY TNHH DS INV
Mã số thuế:

0801262656

Địa chỉ: Nhà xưởng G1, G2, lô XN 6-II, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Nha Xuong G1, G2, Lot XN 6-Ii, Dai An Mo Rong Industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chuyên dụng khác (Producing other specialized machines)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH TAIHEE VINA
Mã số thuế:

0801262649

Địa chỉ: Nhà xưởng số 02, lô XN19, khu công nghiệp Lai Cách, Thị trấn Lai Cách , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Nha Xuong So 02, Lot XN19, Lai Cach Industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 19/10/2018

Công Ty TNHH Tm Hải Đăng
Mã số thuế:

0801254165

Địa chỉ: Thôn Đìa, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Dia Hamlet, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 06-07-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Hải Phú 91
Mã số thuế:

0801253362

Địa chỉ: Thôn Tiền, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Tien Hamlet, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 28-06-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Tài Chính Đức Tín
Mã số thuế:

0801250347

Địa chỉ: Thôn Nghĩa, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Nghia Hamlet, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 16-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp