Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương

Công Ty TNHH Gic Vina
Mã số thuế:

0801288735

Địa chỉ: Lô XN 4-3A, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot XN 4-3a, Dai An Mo Rong Industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Hồng Tâm Việt Nam
Mã số thuế:

0801287876

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cao An, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Cong Nghiep Cao An Cluster, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hải Tường
Mã số thuế:

0801283550

Địa chỉ: Quốc lộ 38, thôn Bình Phiên, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Highway 38, Binh Phien Hamlet, Ngoc Lien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 27-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Phương Linh Hưng Huy
Mã số thuế:

0801281722

Địa chỉ: Thôn Yển Vũ, Xã Đức Chính, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Yen Vu Hamlet, Duc Chinh Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đức Chính, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Three - Color Stone Stationery (việt Nam)
Mã số thuế:

0801280373

Địa chỉ: Lô CN10-4 khu công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot CN10-4, Tan Truong Industrial Zone, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 24-02-2019

Công Ty TNHH Union Materials Việt Nam
Mã số thuế:

0801277613

Địa chỉ: Lô 14.2, đường số 10, Khu Công Nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot 14.2, Street No 10, Cam Dien - Luong Dien Industrial Zone, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC)
Mã số thuế:

0801277003

Địa chỉ: thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Trang Ky Hamlet, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DMT
Mã số thuế:

0801276560

Địa chỉ: Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Trang Ky Hamlet, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH HANOI GREEN FOODS
Mã số thuế:

0801276218

Địa chỉ: Lô CN22-23 Cụm Công nghiệp Cao An, Xã Cao An , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Lot CN22-23 Cum Cong Nghiep Cao An, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp