Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương

Công Ty TNHH Abc/allied Pressroom Products Việt Nam
Mã số thuế:

0801301979

Địa chỉ: (Thuê NX Công Ty TNHH Dệt May Quang Lan), Km 43 Quốc Lộ 5, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Thue NX CONG Ty TNHH DET May Quang Lan, KM 43, Highway 5, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Tân Huy Hoàng
Mã số thuế:

0801302034

Địa chỉ: Thôn Phúc B, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Phuc B Hamlet, Cam Phuc Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 10-11-2019

Công Ty TNHH Phúc Lâm.hd
Mã số thuế:

0801301400

Địa chỉ: Thôn La A, Xã Kim Giang, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: La A Hamlet, Kim Giang Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Kim Giang, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 04-11-2019

Công Ty TNHH Sk Facade (vn)
Mã số thuế:

0801300284

Địa chỉ: Lô XN9, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot XN9, Dai An Mo Rong Industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty Cổ Phần May 4m
Mã số thuế:

0801298130

Địa chỉ: Thôn Hủy Duyệt, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Huy Duyet Hamlet, Cam Hung Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 24-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp