Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương

Công Ty TNHH Union Materials Việt Nam
Mã số thuế:

0801277613

Địa chỉ: Lô 14.2, đường số 10, Khu Công Nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot 14.2, Street No 10, Cam Dien - Luong Dien Industrial Zone, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC)
Mã số thuế:

0801277003

Địa chỉ: thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Trang Ky Hamlet, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DMT
Mã số thuế:

0801276560

Địa chỉ: Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Trang Ky Hamlet, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH HANOI GREEN FOODS
Mã số thuế:

0801276218

Địa chỉ: Lô CN22-23 Cụm Công nghiệp Cao An, Xã Cao An , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Lot CN22-23 Cum Cong Nghiep Cao An, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY LEO (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

0801276056

Địa chỉ: Lô 14.1 đường số 10, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Lot 14.1, Street No 10, Cam Dien - Luong Dien Industrial Zone, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN THUẾ HOÀNG LONG
Mã số thuế:

0801275616

Địa chỉ: Thôn Bình Long, Xã Lương Điền , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Binh Long Hamlet, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH INVEST H&Q
Mã số thuế:

0801269806

Địa chỉ: Một phần lô F, Khu công nghiệp Phúc Điền, Xã Cẩm Phúc , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Mot Phan, Lot F, Phuc Dien Industrial Zone, Cam Phuc Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 18/12/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC TRUNG QUYÊN
Mã số thuế:

0801269852

Địa chỉ: Số 129 đường Độc Lập, khu 2, Thị trấn Cẩm Giàng , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: No 129, Doc Lap Street, Khu 2, Cam Giang Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 14/12/2018

CÔNG TY TNHH JOINTAK LABELS (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

0801269147

Địa chỉ: Lô 15.1, đường số 10, Khu Công nghiệp Cẩm Điền Lương Điền, Xã Lương Điền , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Lot 15.1, Street No 10, Cam Dien Luong Dien Industrial Zone, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 11/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVI ILMI
Mã số thuế:

0801264540

Địa chỉ: Lô 12, đường số 6, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Lot 12, Street No 6, Cam Dien - Luong Dien Industrial Zone, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 15/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp