Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Đại Dương
Mã số thuế:

0801294841

Địa chỉ: Thôn Cao Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Cao Xa Hamlet, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty TNHH Hai Premium Treats
Mã số thuế:

0801292918

Địa chỉ: Lô 15.2, đường số 10, Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot 15.2, Street No 10, Cam Dien - Luong Dien Industrial Zone, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Gic Vina
Mã số thuế:

0801288735

Địa chỉ: Lô XN 4-3A, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot XN 4-3a, Dai An Mo Rong Industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Hồng Tâm Việt Nam
Mã số thuế:

0801287876

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cao An, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Cong Nghiep Cao An Cluster, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hải Tường
Mã số thuế:

0801283550

Địa chỉ: Quốc lộ 38, thôn Bình Phiên, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Highway 38, Binh Phien Hamlet, Ngoc Lien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 27-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Phương Linh Hưng Huy
Mã số thuế:

0801281722

Địa chỉ: Thôn Yển Vũ, Xã Đức Chính, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Yen Vu Hamlet, Duc Chinh Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đức Chính, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Three - Color Stone Stationery (việt Nam)
Mã số thuế:

0801280373

Địa chỉ: Lô CN10-4 khu công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot CN10-4, Tan Truong Industrial Zone, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 24-02-2019

Công Ty TNHH Union Materials Việt Nam
Mã số thuế:

0801277613

Địa chỉ: Lô 14.2, đường số 10, Khu Công Nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot 14.2, Street No 10, Cam Dien - Luong Dien Industrial Zone, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC)
Mã số thuế:

0801277003

Địa chỉ: thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Trang Ky Hamlet, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp