Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĨNH GIA
Mã số thuế:

0801334660

Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục , Huyện Tứ Kỳ , Hải Dương
Address: Mac Xa Hamlet, Quang Phuc Commune, Tu Ky District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI XUÂN PHÚC
Mã số thuế:

0801334727

Địa chỉ: Thôn Hàm Cách, Xã Hà Thanh , Huyện Tứ Kỳ , Hải Dương
Address: Ham Cach Hamlet, Ha Thanh Commune, Tu Ky District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHONG HD
Mã số thuế:

0801334607

Địa chỉ: Số 223 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kẻ Sặt , Huyện Bình Giang , Hải Dương
Address: No 223, Tran Hung Dao Street, Ke Sat Town, Binh Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH GORGEOUS APPAREL
Mã số thuế:

0801334639

Địa chỉ: Lô CN12-15, CCN Hoàng Tân, Phường Hoàng Tân , Thành phố Chí Linh , Hải Dương
Address: Lot CN12-15, CCN Hoang Tan, Hoang Tan Ward, Chi Linh City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Hải Dương

Ngày thành lập: 25/09/2020

Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Anh Bình
Mã số thuế:

0801334533

 Điện thoại:

0985839107

Địa chỉ: Khu đô thị phía mới, Xã Liên Hồng , Thành phố Hải Dương , Hải Dương
Address: Phia Moi Urban Area, Lien Hong Commune, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 24-09-2020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH ALPHA
Mã số thuế:

0801334325

 Điện thoại:

0913871001

Địa chỉ: Xóm Cầu Ba, Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Cau Ba Hamlet, Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 23/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp