Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hải Dương

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC)
Mã số thuế:

0801277003

Địa chỉ: thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Trang Ky Hamlet, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MOCI HẢI DƯƠNG
Mã số thuế:

0801277035

Địa chỉ: Số nahf 84 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Bình , Thành phố Hải Dương , Hải Dương
Address: No Nahf 84, Nguyen Van Linh Street, Tan Binh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH SASUKA
Mã số thuế:

0801277067

Địa chỉ: Thôn Ngoại, Xã Minh Hòa , Huyện Kinh Môn , Hải Dương
Address: Ngoai Hamlet, Minh Hoa Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Minh Hòa, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU VIỆT NAM
Mã số thuế:

0801277109

Địa chỉ: Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách , Huyện Nam Sách , Hải Dương
Address: Lot Cn11+cn12, Cn An Dong Cluster, Nam Sach Town, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY TÂN BÌNH
Mã số thuế:

0801277081

Địa chỉ: Thôn Chằm, Xã Phương Hưng , Huyện Gia Lộc , Hải Dương
Address: Cham Hamlet, Phuong Hung Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ VĂN PHÒNG PHẨM THIÊN TƯƠNG
Mã số thuế:

0801276842

Địa chỉ: Thôn An Liệt, Xã Thanh Hải , Huyện Thanh Hà , Hải Dương
Address: An Liet Hamlet, Thanh Hai Commune, Thanh Ha District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp