Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vũ Quang- Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH TÙNG DANH
Mã số thuế:

3002124366

Địa chỉ: Nhà ông Lê Trọng Cảnh, xóm Cẩm Trang, Xã Đức Giang , Huyện Vũ Quang , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Le Trong Canh, Cam Trang Hamlet, Duc Giang Commune, Vu Quang District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14/12/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Bình An
Mã số thuế:

3002112466

Địa chỉ: Nhà ông Trần Ngọc Mạnh, xóm Quang Thanh, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Tran Ngoc Manh, Quang Thanh Hamlet, Duc Linh Commune, Vu Quang District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 12-06-2018

Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Lắp Tiến Thành
Mã số thuế:

3002092393

Địa chỉ: Nhà bà Đào Thị Thanh Mai, khối 3, Thị Trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ba Dao Thi Thanh Mai, Khoi 3, Vu Quang Town, Vu Quang District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thị trấn Vũ Quang , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13-12-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Tiến Trường
Mã số thuế:

3002090614

Địa chỉ: Tại nhà ông Hoàng Đình Hồng, Tổ dân phố 4, Thị Trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Hoang Dinh Hong, Civil Group 4, Vu Quang Town, Vu Quang District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Thị trấn Vũ Quang , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 23-11-2017

Công Ty TNHH Mtv Minh Phát
Mã số thuế:

3002090149

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Hữu Đường), Thôn Đồn Thượng, Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Pham Huu Duong, Don Thuong Hamlet, Duc Lien Commune, Vu Quang District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-11-2017

CÔNG TY TNHH ĐĂNG GIÁP
Mã số thuế:

3002081183

 Điện thoại:

0975.971.918

Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Ngọc Giáp, Xã Sơn Thọ , Huyện Vũ Quang , Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Tran Ngoc Giap, Son Tho Commune, Vu Quang District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/09/2017

Công Ty CP Tư Vấn - Xây Dựng Và Thương Mại 258
Mã số thuế:

3002080260

Địa chỉ: Nhà ông Trương Quang Lĩnh, thôn 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Truong Quang Linh, Hamlet 2, Duc Bong Commune, Vu Quang District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18-08-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Diệp Chi
Mã số thuế:

3002077356

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Cao Phong, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen The Hung, Cao Phong Hamlet, Duc Linh Commune, Vu Quang District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 28-06-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp