Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thạch Long- Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Phú Mạnh Qg
Mã số thuế:

3002116943

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Mại, xóm 7, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Ba Mai, Hamlet 7, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 24-09-2018

Công Ty Cổ Phần Golden Land
Mã số thuế:

3002116340

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Toan, thôn Gia Ngãi, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Van Toan, Gia Ngai Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13-09-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hà Phong
Mã số thuế:

3002082966

Địa chỉ: Nhà ông Trần Hoàng Phong, Xóm Đông Hà 2, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Tran Hoang Phong, Dong Ha 2 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13-10-2017

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Miền Trung
Mã số thuế:

3002081722

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Dai Dong Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 28-09-2017

CÔNG TY TNHH CÂY XANH CÂY CẢNH CÔNG MINH - HÀ TĨNH
Mã số thuế:

3002075775

 Điện thoại:

0913.594.029

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Công Phương, thôn Gia Ngãi 1, Xã Thạch Long , Huyện Thạch Hà , Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Cong Phuong, Gia Ngai 1 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26/05/2017

Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Quốc Dũng
Mã số thuế:

3002073217

Địa chỉ: Tại nhà ông Vương Khả Nhâm, xóm Gia Ngãi I, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Vuong Kha Nham, Gia Ngai I Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-04-2017

Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Và Dịch Vụ Dũng Phước
Mã số thuế:

3002073104

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Đông Hà 2, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Tien Dung, Dong Ha 2 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31-03-2017

Công Ty TNHH Mtv Thủy Kỳ
Mã số thuế:

3002063579

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Bá Kỳ, thôn Đông Hà 2, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Pham Ba Ky, Dong Ha 2 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27-12-2016

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Trình Đức Anh Tại Hà Tĩnh
Mã số thuế:

0101578541-001

 Điện thoại:

(0239) 8773725

Địa chỉ: Xóm Gia Ngãi - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Gia Ngai Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-01-2016

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Lê Hùng
Mã số thuế:

3001947208

 Điện thoại:

0962.000.784

Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Mạnh Hùng, Xóm Đại Đồng - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Le Manh Hung, Dai Dong Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27-11-2015

Công Ty CP Phú Gia Qt
Mã số thuế:

3001937841

 Điện thoại:

0983.631.287

Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Mạnh Quỳnh, xóm Đông Hà 2 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Le Manh Quynh, Dong Ha 2 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thể thao khác (Other sporting activities)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08-10-2015

Công Ty TNHH Đại Đức Dũng
Mã số thuế:

3001801978

 Điện thoại:

0902.679.686

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Công Thông, xóm 2 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Cong Thong, Hamlet 2, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11-11-2014

Công Ty CP ô Tô Dũng Lạc
Mã số thuế:

3001790148

 Điện thoại:

0904.125.409

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trí Lâm ) Xóm Gia Ngãi 1 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Tri Lam, Gia Ngai 1 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22-09-2014

Công Ty TNHH ô Tô - Dũng Lạc Hà Tĩnh
Mã số thuế:

3001699548

 Điện thoại:

0913667899

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Phi Hải, Xóm Gia Ngãi 1 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Phi Hai, Gia Ngai 1 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05-12-2013

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Sông La - Chi Nhánh Hà Tĩnh
Mã số thuế:

0105861020-001

 Điện thoại:

0915.940.766

Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Hamlet 5, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 17-12-2012

UBND xã Thạch Long
Mã số thuế:

3000153386-001

Địa chỉ: Xã Thạch Long - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Thach Long Commune, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-08-2012