Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Tân- Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Tình
Mã số thuế:

3002216426

 Điện thoại:

(0239) 2596129

Địa chỉ: Nhà bà Bùi Thị Cài, Thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ba Bui Thi Cai, Trung Thuong Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06-01-2021

CÔNG TY TNHH MISKA
Mã số thuế:

3002199788

Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Tân , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Tan Thang Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08/10/2020

Công Ty TNHH Hà Cẩm Sơn
Mã số thuế:

3002146352

Địa chỉ: Thôn Tả Tấn, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Ta Tan Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH V-king
Mã số thuế:

3002123242

 Điện thoại:

0961777693

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Điệp, thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Van Diep, Trung Thuong Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bao bì bằng gỗ (Producing wooden crates for packaging)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 30-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Dda
Mã số thuế:

3002115876

 Điện thoại:

0911191257

Địa chỉ: Thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Trung Thuong Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29-08-2018

Công Ty CP Xây Lắp Và Thương Mại An Nguyên
Mã số thuế:

3002100414

 Điện thoại:

0913664566

Địa chỉ: Nhà ông Trần Quang Nghĩa), Thôn Xuân Dục, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Tran Quang Nghia, Xuan Duc Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18-01-2018

Công Ty CP Xây Dựng Vc
Mã số thuế:

3002091985

 Điện thoại:

0977967600

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến công, thôn Xuân Dục, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Tien Cong, Xuan Duc Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11-12-2017

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẢO NGÂN
Mã số thuế:

3002040035

 Điện thoại:

0989656859

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dương, thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Van Duong, Trung Thuong Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26/10/2016

1 2 3 4 Tiếp