Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Phong- Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Dvtm Khánh Lâm
Mã số thuế:

3002142326

Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Dong Thinh Hamlet, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09-10-2019

CÔNG TY TNHH HOÁN HÀ
Mã số thuế:

3002120749

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Hoán, xóm 7, Xã Kỳ Phong , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Van Hoan, Hamlet 7, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 24/10/2018

Công Ty TNHH Dũng Chín
Mã số thuế:

3002111166

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Hoa Binh Hamlet, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-05-2018

CÔNG TY CP XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG THÀNH
Mã số thuế:

3002105701

 Điện thoại:

0972.239.418

Địa chỉ: Nhà ông Phan Thanh Hà, xóm 4, Xã Kỳ Phong , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Phan Thanh Ha, Hamlet 4, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09/04/2018

Công Ty TNHH Bảo Trương Anh
Mã số thuế:

3002078656

Địa chỉ: Nhà ông Trương Hữu Bảo, thôn Hòa Bình, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Truong Huu Bao, Hoa Binh Hamlet, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV ÁNH TUYẾT
Mã số thuế:

3002033630

 Điện thoại:

0963.824.234

Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Tuyêt, Thôn Tân Phong, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Address: Nha Ba Hoang Thi Tuyet, Tan Phong Hamlet, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 20/06/2016

Công An Huyện Kỳ Anh
Mã số thuế:

3001943605

Địa chỉ: Thôn Tuần Tượng - Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Tuan Tuong Hamlet, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản thủy sản khô (Processing and preserving refrigerated aquaculture products )

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11-11-2015

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đình Đức Tại Kỳ Anh
Mã số thuế:

3301546077-001

 Điện thoại:

(0239) 8028825

Địa chỉ: Chợ Voi, thôn Hòa bình - Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Cho Voi, Hoa Binh Hamlet, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29-09-2015

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Môi Trường Kỳ Anh
Mã số thuế:

3001920982

 Điện thoại:

0982.665.759

Địa chỉ: tại nhà ông Hồ Xuân Tuyết), thôn Tuần Tượng - Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Ho Xuan Tuyet, Tuan Tuong Hamlet, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27-05-2015

HTX
Mã số thuế:

3001905744

Địa chỉ: Thôn Kim Tiến - Kỳ Bắc - Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Kim Tien Hamlet, Ky Bac, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13-04-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thảo Nguyên
Mã số thuế:

3001801336

 Điện thoại:

0963.359.080

Địa chỉ: nhà ông Bùi Trung Hảo), xóm 8 - Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Bui Trung Hao, Hamlet 8, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31-10-2014

Công Ty TNHH Hoán Hà
Mã số thuế:

3001689349

 Điện thoại:

(0238) 8797026

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Hoán, xóm 7 - Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Van Hoan, Hamlet 7, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06-11-2013