Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Hải- Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỳ Vinh Đạt
Mã số thuế:

3002077003

Địa chỉ: Nhà ông Phan Công Xuân, thôn Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Phan Cong Xuan, Nam Hai Hamlet, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-06-2017

Công Ty TNHH Cường Minh Sáng
Mã số thuế:

3002074475

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Cao Cường, thôn Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Cao Cuong, Nam Hai Hamlet, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 01-05-2017

Công Ty TNHH Hoàng Kỳ Anh
Mã số thuế:

3002030118

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Bắc, thhon Nam Hải - Xã Kỳ Hải - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Tran Van Bac, Thhon Nam Hai, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27-04-2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RV
Mã số thuế:

3002028197

 Điện thoại:

0964.188.422

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Vượng), Thôn Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Le Van Vuong, Nam Hai Hamlet, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 01/04/2016

Công Ty TNHH An Phú Lộc Hd
Mã số thuế:

3002023858

 Điện thoại:

(0237) 6445360

Địa chỉ: Tại nhà ông Trương Xuân Dũng, thôn Thượng Hải - Xã Kỳ Hải - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Truong Xuan Dung, Thuong Hai Hamlet, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27-01-2016

Công Ty TNHH Hiền ước
Mã số thuế:

3001932113

 Điện thoại:

0979.485.385

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hữu ước, thôn Nam Hải - Xã Kỳ Hải - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Huu Uoc, Nam Hai Hamlet, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07-09-2015

Công Ty TNHH Cơ Khí Viết Hưng
Mã số thuế:

3001928124

 Điện thoại:

0919.146.629

Địa chỉ: Nhà ông Trần Nguyễn Trãi, thôn Bắc Hải 2 - Xã Kỳ Hải - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Tran Nguyen Trai, Bac Hai 2 Hamlet, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07-07-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hường Thìn
Mã số thuế:

3001740757

 Điện thoại:

0983.305.648

Địa chỉ: Tại nhà ông Trương Công Thìn, xóm Thượng Hải - Xã Kỳ Hải - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Truong Cong Thin, Thuong Hai Hamlet, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-03-2014

Công Ty TNHH Hoàng Trung Long
Mã số thuế:

3001688024

 Điện thoại:

0985.999.517

Địa chỉ: Tại nhà ông Hoàng Viết Long - Xã Kỳ Hải - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Hoang Viet Long, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-10-2013

Công Ty TNHH Trí Vũ
Mã số thuế:

3001495858

 Điện thoại:

0974.139.116

Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị ân), Xóm Trung Hải - Xã Kỳ Hải - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ba Nguyen Thi An, Trung Hai Hamlet, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05-09-2011

Doanh Nghiệp TN Dung Phú Hải
Mã số thuế:

3001463126

 Điện thoại:

0982.845.262

Địa chỉ: Xóm Trung Hải - Xã Kỳ Hải - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Trung Hai Hamlet, Ky Hai Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 12-05-2011

UBND Xã Kỳ Hải
Mã số thuế:

3000167734

Địa chỉ: Kỳ Hải - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Ky Hai, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 23-02-2007