Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Tình
Mã số thuế:

3002216426

 Điện thoại:

(0239) 2596129

Địa chỉ: Nhà bà Bùi Thị Cài, Thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ba Bui Thi Cai, Trung Thuong Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06-01-2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CÔNG TÂM
Mã số thuế:

3002206361

Địa chỉ: thôn Hải Vân, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Hai Van Hamlet, Ky Dong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22/12/2020

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN KỲ ANH
Mã số thuế:

3002202078

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh, Thị trấn Kỳ Anh , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Khu Trung Tam Hanh Chinh, Huyen Ky Anh, Ky Anh Town, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11/11/2020

THANH TRA HUYỆN KỲ ANH
Mã số thuế:

3002200458

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh, Thị trấn Kỳ Anh , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Khu Trung Tam Hanh Chinh, Huyen Ky Anh, Ky Anh Town, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH MISKA
Mã số thuế:

3002199788

Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Tân , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Tan Thang Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08/10/2020

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN KỲ ANH
Mã số thuế:

3002195825

Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính công, Thị trấn Kỳ Anh , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Khu Trung Tam Hanh Chinh Cong, Ky Anh Town, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26/08/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp