Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Dvtm Khánh Lâm
Mã số thuế:

3002142326

Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Dong Thinh Hamlet, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Hùng Phát Kỳ Anh
Mã số thuế:

3002128843

Địa chỉ: (Nhà bà Đỗ Thị Hoàn) thôn Thanh Hòa, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: NHA BA DO THI Hoan, Thanh Hoa Hamlet, Ky Thu Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14-01-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Tấn
Mã số thuế:

3002128434

Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Phúc, thôn Trường Lạc, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ba Le Thi Phuc, Truong Lac Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH MINH PHÁT
Mã số thuế:

3002125803

Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Hoa, thôn Hoàng Dụ, Xã Kỳ Khang , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Nha Ba Tran Thi Hoa, Hoang Du Hamlet, Ky Khang Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 20/12/2018

Công Ty TNHH V-king
Mã số thuế:

3002123242

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Điệp, thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Van Diep, Trung Thuong Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 30-11-2018

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VICTORY
Mã số thuế:

3002120989

Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Bá Song, thôn Thanh Hòa, Xã Kỳ Thư , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Tran Ba Song, Thanh Hoa Hamlet, Ky Thu Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH HOÁN HÀ
Mã số thuế:

3002120749

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Hoán, xóm 7, Xã Kỳ Phong , Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Van Hoan, Hamlet 7, Ky Phong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 24/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Vĩnh Thành Tiến
Mã số thuế:

3002120499

Địa chỉ: nhà ông Nguyễn Văn Học, thôn Lạc Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Van Hoc, Lac Tien Hamlet, Ky Bac Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18-10-2018

Công Ty TNHH Xklđ Xúc Tiến Việc Làm Minh Yến Dihaco
Mã số thuế:

3002119655

Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Minh, Quốc lộ 1A, thôn Minh Tiến, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Tran Dinh Minh, 1a Highway, Minh Tien Hamlet, Ky Tien Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11-10-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Dda
Mã số thuế:

3002115876

Địa chỉ: Thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Trung Thuong Hamlet, Ky Tan Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29-08-2018

Công Ty TNHH Mtv Hn - Kỳ Bắc
Mã số thuế:

3002114914

Địa chỉ: Đường Cầu Chợ, thôn Lạc Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Cau Cho Street, Lac Tien Hamlet, Ky Bac Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 03-08-2018

Công Ty TNHH Thanh Thủy Kỳ Anh
Mã số thuế:

3002113854

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Như Quỳnh, thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Nhu Quynh, Dong Phu Hamlet, Ky Dong Commune, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 10-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp