Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thị Trấn Tây Sơn- Huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV MẠNH DŨNG
Mã số thuế:

3002165098

Địa chỉ: Số nhà 82, Tổ dân phố 2, Thị trấn Tây Sơn , Huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh
Address: No 82, Civil Group 2, Tay Son Town, Huong Son District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22/05/2020

1 2 3 4 5 6 Tiếp