Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HợP TáC Xã DịCH Vụ TổNG HợP - Kỳ LIêN

Ngày thành lập: 01-02-2012

Địa chỉ: Thôn Liên Sơn - Phường Kỳ Liên - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Lien Son Hamlet, Ky Lien Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt (Wholesale of silk, fibre and weaving fibre)

Mã số thuế 3001560786
Điện thoại/ Fax:0987.219.670
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Kỳ Anh
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện Huyện Kỳ Anh-Hà Tĩnh
Delegate address Ky Anh District, Ha Tinh Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
Cách tính thuế Khấu trừ

Ngành Đ.ký kinh doanh của HợP TáC Xã DịCH Vụ TổNG HợP - Kỳ LIêN

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính