Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Miền Bắc
Mã số thuế:

3002130987

Địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Minh, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Thuan Minh Civil Group, Duc Thuan Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-02-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Acd
Mã số thuế:

3002129759

Địa chỉ: Số nhà 30 đường Nguyễn Tuấn Thiện, tổ 4, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 30, Nguyen Tuan Thien Street, Civil Group 4, Nam Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH MINH NHÂM
Mã số thuế:

3002121830

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Kim Trọng ,Khối 4, Xã Đậu Liêu , Thị xã Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Pham Kim Trong, Khoi 4, Dau Lieu Commune, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM HỒNG
Mã số thuế:

3002120932

Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Văn Lam, khối phố Thuận Hòa, Xã Đức Thuận , Thị xã Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Doan Van Lam, Khoi, Thuan Hoa Street, Duc Thuan Commune, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29/10/2018

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Bê Tông Hồng Lĩnh
Mã số thuế:

3002119574

Địa chỉ: Số nhà 138 đường Trần Phú, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 138, Tran Phu Street, Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05-10-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Vy
Mã số thuế:

3002115604

Địa chỉ: Số 251, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 251, Nguyen Ai Quoc Street, Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-08-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Hiếu
Mã số thuế:

3002115403

Địa chỉ: Số nhà 9, Ngõ 43, đường Quang Trung, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 9, Lane 43, Quang Trung Street, Nam Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Hùng Nguyên 38
Mã số thuế:

3002114505

Địa chỉ: Số 25 Ngõ 77 Đường Trần Phú, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 25, Lane 77, Tran Phu Street, Nam Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 25-07-2018

Công Ty TNHH Sotex
Mã số thuế:

3002113639

Địa chỉ: Số 33 đường 3-2, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 33, Street 3-2, Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-07-2018

Công Ty TNHH Xây Lắp Sử Bình
Mã số thuế:

3002113660

Địa chỉ: Số 365, đường Nguyễn Ái Quốc, tổ dân phố Thuận Hồng, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 365, Nguyen Ai Quoc Street, Thuan Hong Civil Group, Duc Thuan Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình công ích (Construction of public works)

Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp