Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Giang- Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH SƠN HẢI THÀNH SEN
Mã số thuế:

3002116693

Địa chỉ: Số nhà 46, 48 Nguyễn Trung Thiên, Phường Tân Giang , Thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh
Address: No 46, 48 Nguyen Trung Thien, Tan Giang Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN NANO HẢI VINH
Mã số thuế:

3002116118

Địa chỉ: Số 86 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang , Thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh
Address: No 86 Nguyen Cong Tru, Tan Giang Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 10/09/2018

Công Ty TNHH Thảo Cường
Mã số thuế:

3002114600

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đăng Tiến ngõ 21 Hải Thượng Lãn ông, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Dang Tien, 21 Hai Thuong Lan Ong Lane, Tan Giang Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26-07-2018

Doanh Nghiệp Tn Bảo An Tín
Mã số thuế:

3002114488

Địa chỉ: Số 6A, ngahs 8, ngõ 13 Hải thượng Lãn Ông, khối phố 2, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 6a, Ngahs 8, 13 Hai Thuong Lan Ong Lane, Khoi, Street 2, Tan Giang Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 25-07-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Đại Tín Phát
Mã số thuế:

3002100615

Địa chỉ: Số 4, ngách 8, ngõ 13 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 4, Alley 8, Lane 13, Hai Thuong Lan Ong Street, Tan Giang Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp