Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Thọ- Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DARCO HÀ TĨNH
Mã số thuế:

3002127494

Địa chỉ: Thôn Đông Triều, Xã Bùi Xá , Huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh
Address: Dong Trieu Hamlet, Bui Xa Commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT ĐỨC THỌ
Mã số thuế:

3002126934

Địa chỉ: Số 135, đường Yên Trung, Thị trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh
Address: No 135, Yen Trung Street, Duc Tho Town, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT ĐỨC THỌ
Mã số thuế:

3002126927

Địa chỉ: Số 135, đường Yên Trung, Thị trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh
Address: No 135, Yen Trung Street, Duc Tho Town, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tài Lộc
Mã số thuế:

3002122538

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Chi Lăng, Thôn 4, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Chi Lang, Hamlet 4, Duc Lap Commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27-11-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng 198
Mã số thuế:

3002122175

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Ngọc, Thôn Châu Trinh, Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Pham Van Ngoc, Chau Trinh Hamlet, Tung Anh Commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG BẢO AN
Mã số thuế:

3002115347

Địa chỉ: Ngã 3 Lạc Thiện, Thôn Trung Tiến, Xã Trung Lễ , Huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh
Address: Nga 3 Lac Thien, Trung Tien Hamlet, Trung Le Commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 15/08/2018

Công Ty TNHH Tín Nghĩa 68
Mã số thuế:

3002115114

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Chính Hữu), Thôn Quang Chiêm, Xã Đức Thịnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Chinh Huu, Quang Chiem Hamlet, Duc Thinh Commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Xã Đức Thịnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 10-08-2018

Doanh Nghiệp Tn Giang Trang
Mã số thuế:

3002114671

Địa chỉ: Tại nhà Ông Phan Văn Hải, thôn Tân Tiến, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Phan Van Hai, Tan Tien Hamlet, Duc An Commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Đức An, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26-07-2018

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TÂN KHỞI
Mã số thuế:

3002113798

Địa chỉ: Số 142 đường Yên Trung, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 142, Yen Trung Street, Duc Tho Town, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09/07/2018

Công Ty TNHH Mtv Hoa Tập
Mã số thuế:

3002113646

Địa chỉ: Tại nhà bà Võ Thị Hoa, thôn Đồng Lạc, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ba Vo Thi Hoa, Dong Lac Hamlet, Duc Dong Commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp