Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thị trấn Nghèn- Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Công Nghệ Cao Vĩnh Cường
Mã số thuế:

3002216433

 Điện thoại:

0888861567

Địa chỉ: Số nhà 90, đường Nguyễn Huệ, Khối 1B, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 90, Nguyen Hue Street, Khoi 1B, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06-01-2021

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH
Mã số thuế:

3002201652

Địa chỉ: Số 70 Đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn , Huyện Can Lộc , Hà Tĩnh
Address: No 70, Nguyen Thiep Street, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/11/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG MẠNH LỢI
Mã số thuế:

3002200803

 Điện thoại:

0989987877

Địa chỉ: Số nhà 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn , Huyện Can Lộc , Hà Tĩnh
Address: No 16a, Xo Viet Nghe Tinh Street, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/10/2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Đăng Cường
Mã số thuế:

3002193560

 Điện thoại:

(0239) 3841348

Địa chỉ: Số 33 đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 33, Nguyen Tat Thanh Street, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 10-08-2020

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo Phong
Mã số thuế:

3002154201

 Điện thoại:

0913865166

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Đình Hướng, Khối Phúc Sơn, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Pham Dinh Huong, Khoi Phuc Son, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Xã Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 23-03-2020

Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Quang Hải
Mã số thuế:

3002146151

 Điện thoại:

0916273666

Địa chỉ: Số nhà 99, đường Nguyễn Thiếp, Khối 6, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 99, Nguyen Thiep Street, Khoi 6, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Xã Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Mỏ Và Môi Trường Minh Anh
Mã số thuế:

3002146070

 Điện thoại:

0949287789

Địa chỉ: Khối 12, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Khoi 12, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp