Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cẩm Thành- Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hn-m
Mã số thuế:

3002117432

Địa chỉ: Nhà ông Ngô Văn Mạnh, Thôn An Việt, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Ngo Van Manh, An Viet Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 02-10-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Anh Huy
Mã số thuế:

3002033623

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Xuân Hiếu, Thôn Kênh - Xã Cẩm Thành - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Xuan Hieu, Kenh Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 20-06-2016

CÔNG TY CP SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG VIỆT NAM
Mã số thuế:

3002028101

 Điện thoại:

0973.505.056

Địa chỉ: Tại nhà ông Phạm Văn Việt, Thôn Kênh, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Pham Van Viet, Kenh Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 01/04/2016

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hàng Tiêu Dùng Việt Nam
Mã số thuế:

0313561405-001

 Điện thoại:

0943.087.373

Địa chỉ: Nhà ông Đậu Đức Thành) xóm 6, Hưng Mỹ - Xã Cẩm Thành - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Dau Duc Thanh, Hamlet 6, Hung My, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22-12-2015

Công Ty TNHH Bắc Ninh
Mã số thuế:

3001897324

 Điện thoại:

0944.266.667

Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Đức Bắc, thôn Đông Mỹ - Xã Cẩm Thành - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Le Duc Bac, Dong My Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 10-03-2015

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Việt Trung
Mã số thuế:

3001746660

 Điện thoại:

0902.848.882

Địa chỉ: Tại nhà ông Phạm Viết Định, thôn An Việt - Xã Cẩm Thành - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Pham Viet Dinh, An Viet Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 24-03-2014

Doanh Nghiệp TN An Minh Khánh
Mã số thuế:

3001740771

 Điện thoại:

0985.020.384

Địa chỉ: Nhà ông Lê Đức Chánh, Thôn Đông Nam Lộ - Xã Cẩm Thành - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Le Duc Chanh, Dong Nam Lo Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (Leasing sport, recreation equipment)

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07-03-2014

HTX DịCH Vụ Cơ KHí TổNG HợP Mỹ THàNH
Mã số thuế:

3001681156

Địa chỉ: Hưng Mỹ - Xã Cẩm Thành - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Address: Hung My, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 10-06-2013

Công Ty CP Toàn Thịnh Vượng
Mã số thuế:

3001619158

 Điện thoại:

0917.089.999

Địa chỉ: Thôn Đồng Bàu - Xã Cẩm Thành - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Address: Dong Bau Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29-05-2012