Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV KIM NGÂN
Mã số thuế:

3002129131

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Cẩm Phúc , Huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Address: Hamlet 5, Cam Phuc Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH TÌNH THƯƠNG NGƯỜI MÙ NGƯỜI TÀN TẬT AN PHI
Mã số thuế:

3002127430

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cẩm Huy , Huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Address: Hamlet 4, Cam Huy Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Thiên Thiên Ân
Mã số thuế:

3002121414

Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị liên, thôn Tiến Hưng, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ba Nguyen Thi Lien, Tien Hung Hamlet, Cam Nam Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09-11-2018

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP BẮC MIỀN TRUNG
Mã số thuế:

3002120386

Địa chỉ: Nhà ông nGuyễn Đình Hoa, tổ dân phố Song Yên, Thị trấn Thiên Cầm , Huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Dinh Hoa, Song Yen Civil Group, Thien Cam Town, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây lấy củ có chất bột (Grow tubers with powder)

Xã thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 17/10/2018

Công Ty TNHH Phát Hưng Thịnh
Mã số thuế:

3002120072

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Quang, thôn Chùa, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Ba Quang, Chua Hamlet, Cam Nhuong Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 12-10-2018

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Thái Việt
Mã số thuế:

3002118644

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Cong Nghiep Bac Cam Xuyen Cluster, Cam Vinh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 02-10-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO CHÂU HÀ TĨNH
Mã số thuế:

3002117464

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Phúc, Thôn Tam Trung, Xã Cẩm Vĩnh , Huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Tien Phuc, Tam Trung Hamlet, Cam Vinh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 02/10/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hn-m
Mã số thuế:

3002117432

Địa chỉ: Nhà ông Ngô Văn Mạnh, Thôn An Việt, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Ngo Van Manh, An Viet Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 02-10-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH VY
Mã số thuế:

3002115900

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Phúc, Thôn Hương Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Xuan Phuc, Huong Son Hamlet, Cam Son Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 30/08/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP CHI VƯƠNG
Mã số thuế:

3002115883

Địa chỉ: Nhà ông Lưu Văn Mậu, thôn Chu Trinh, Xã Cẩm Duệ , Huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Luu Van Mau, Chu Trinh Hamlet, Cam Due Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 30/08/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Huy Phong
Mã số thuế:

3002114985

Địa chỉ: Thôn Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Hung Duong Hamlet, Cam Hung Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07-08-2018

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HÀ DƯƠNG GROUP
Mã số thuế:

3002114939

Địa chỉ: Số 10 đường Thiên Cầm, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 10, Thien Cam Street, Cam Xuyen Town, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 03/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp