Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN HOA ĐỒNG NỘI
Mã số thuế:

3002197607

Địa chỉ: Tổ dân phố Song Yên, Thị trấn Thiên Cầm , Huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Address: Song Yen Civil Group, Thien Cam Town, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14/09/2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Trung Sơn
Mã số thuế:

3002196829

 Điện thoại:

0913087669

Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 315, đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: 2nd Floor, No 315, Ha Huy Tap Street, Cam Xuyen Town, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08-09-2020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHAN TUẤN
Mã số thuế:

3002184855

Địa chỉ: Số 101 đường Ngô Mây, Thị trấn Cẩm Xuyên , Huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Address: No 101, Ngo May Street, Cam Xuyen Town, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 20/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THẢO LINH
Mã số thuế:

3002184887

Địa chỉ: Ngõ 31 Đường Nguyễn Biên, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Lane 31, Nguyen Bien Street, Cam Xuyen Town, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 20/07/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Green Future
Mã số thuế:

3002184703

Địa chỉ: Tổ dân phố Song Yên, Thị Trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Song Yen Civil Group, Thien Cam Town, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp