Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hòa Bình Cx
Mã số thuế:

3002152081

Địa chỉ: (Nhà ông Đậu Văn Bình) thôn Hưng Tiến, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: NHA ONG Dau VAN BINH, Hung Tien Hamlet, Cam Hung Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xứ Đông Dương
Mã số thuế:

3002151257

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Dương, thôn Hưng Mỹ, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Dinh Duong, Hung My Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Tâm Mộc Hương
Mã số thuế:

3002143030

Địa chỉ: Nhà ông Dương Văn Hiền, thôn 2, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Duong Van Hien, Hamlet 2, Cam Quan Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22-10-2019

Công Ty CP Xây Dựng Bk
Mã số thuế:

3002140819

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Nhỏ, thôn Đông Vịnh, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Tran Van Nho, Dong Vinh Hamlet, Cam Vinh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Vinh Nguyên
Mã số thuế:

3002139570

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Hùng, đường Thiên Cầm, tổ dân phố Trần Phú, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Tien Hung, Thien Cam Street, Tran Phu Civil Group, Cam Xuyen Town, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Xã thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Nhật Nam
Mã số thuế:

3002136837

Địa chỉ: Tổ 8, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Civil Group 8, Cam Xuyen Town, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Hoàng Hà
Mã số thuế:

3002131518

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Hoàng, Thôn Yên Giang, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Ba Hoang, Yen Giang Hamlet, Cam Yen Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Đức Tuấn
Mã số thuế:

3002131437

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Tuấn, thôn 5 , Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Trong Tuan, Hamlet 5, Cam Vinh Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Trang Bảo
Mã số thuế:

3002130176

Địa chỉ: Tại nhà bà Bùi Thị Phúc, xóm Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ba Bui Thi Phuc, Yen Lac Hamlet, Cam Lac Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 28-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV KIM NGÂN
Mã số thuế:

3002129131

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Cẩm Phúc , Huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Address: Hamlet 5, Cam Phuc Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH TÌNH THƯƠNG NGƯỜI MÙ NGƯỜI TÀN TẬT AN PHI
Mã số thuế:

3002127430

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cẩm Huy , Huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh
Address: Hamlet 4, Cam Huy Commune, Cam Xuyen District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp