Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC
Mã số thuế:

3002198865

Địa chỉ: Số 539 Lê Đại Hành, Phường Hưng Trí , Thị xã Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: No 539 Le Dai Hanh, Hung Tri Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HQ-779
Mã số thuế:

3002198858

 Điện thoại:

0916329666

Địa chỉ: Tổ dân phố Minh Quang, Thị trấn Tiên Điền , Huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh
Address: Minh Quang Civil Group, Tien Dien Town, Nghi Xuan District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH VỆ SỸ TÂN PHONG
Mã số thuế:

3002198696

 Điện thoại:

0974475753

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, Phường Kỳ Thịnh , Thị xã Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Tan Phong Civil Group, Ky Thinh Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH NHẬT LINH CHI
Mã số thuế:

3002198706

 Điện thoại:

0932322626

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh
Address: Civil Group 7, Duc Tho Town, Duc Tho District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH DK
Mã số thuế:

3002198569

Địa chỉ: Tổ dân phố Long Sơn, Phường Kỳ Long , Thị xã Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Long Son Civil Group, Ky Long Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 24/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp