Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phương Tú- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KIÊN HƯƠNG
Mã số thuế:

0107888476

 Điện thoại:

(024) 32979280

Địa chỉ: Xóm Chợ, thôn Nguyễn Xá, Xã Phương Tú , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Cho Hamlet, Nguyen Xa Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 16/06/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN QUYỀN ĐỘC BẢN VIỆT NAM
Mã số thuế:

0107605907

Địa chỉ: Xóm Đình, thôn Dương Khê, Xã Phương Tú, Huyện ứng Hoà, Hà Nội
Address: Dinh Hamlet, Duong Khe Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 21/10/2016

Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Anh Đức
Mã số thuế:

0106448553

 Điện thoại:

0985.921.980

Địa chỉ: Thôn Nguyễn Xá - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Nguyen Xa Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-01-2014

Công Ty TNHH Gara Yên Tâm
Mã số thuế:

0106355066

 Điện thoại:

0975.396.068

Địa chỉ: Thôn Dương Khê - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Duong Khe Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-11-2013

Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Viễn Thông Trí Tiệp
Mã số thuế:

0106226423

 Điện thoại:

0987.366.288

Địa chỉ: Xóm Am, thôn Động Phí - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Am Hamlet, Dong Phi Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác (Producing electric and other electronic wires, cables)

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-07-2013

Công Ty TNHH Cung Cấp Máy Và Thiết Bị Văn Phòng Binstar
Mã số thuế:

0105879395

Địa chỉ: Xóm Quán Hạ, Thôn Nguyễn Xá - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Quan Ha Hamlet, Nguyen Xa Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-05-2012

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhất Trí Thành
Mã số thuế:

0105691629

Địa chỉ: Thôn Phí Trạch - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Phi Trach Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-12-2011

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Hùng Huy
Mã số thuế:

0105579955

Địa chỉ: Thôn Ngọc Động - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Ngoc Dong Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-10-2011

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại Du Lịch Và Xây Dựng Nhất Nam Tùng
Mã số thuế:

0105139094

Địa chỉ: Thôn Dương Khê - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Duong Khe Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-01-2011

Trường THCS xã Phương Tú
Mã số thuế:

0104065139

Địa chỉ: Nguyễn Xá, Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Nguyen Xa, Phuong Tu, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-07-2009