Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phù Lưu- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực Và Kỹ Năng Thanh Phong M.a.r.t.i.a.l
Mã số thuế:

0108003535

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Thuong Hamlet, Phu Luu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-09-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Nam
Mã số thuế:

0107023930

 Điện thoại:

0977.166.624

Địa chỉ: Xóm 6, thôn Phù Lưu Thượng - Xã Phù Lưu - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Hamlet 6, Phu Luu Thuong Hamlet, Phu Luu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-10-2015

Trường THCS xã Phù Lưu
Mã số thuế:

0104064696

Địa chỉ: Phù Lưu Hạ, Phù Lưu - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Phu Luu Ha, Phu Luu, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-07-2009

UBND xã Phù Lưu
Mã số thuế:

0104002121

Địa chỉ: Thôn Phù Lưu Hạ - Xã Phù Lưu - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Phu Luu Ha Hamlet, Phu Luu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-06-2009