Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lưu Hoàng- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH May Mặc Thời Đại
Mã số thuế:

0106653619

 Điện thoại:

0912.351.427

Địa chỉ: Thôn Nội Lưu - Xã Lưu Hoàng - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Noi Luu Hamlet, Luu Hoang Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-10-2014

Trường THCS xã Lưu Hoàng
Mã số thuế:

0104064713

Địa chỉ: Nội Lưu, Lưu Hoàng - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Noi Luu, Luu Hoang, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-07-2009

UBND xã Lưu Hoàng
Mã số thuế:

0103996752

Địa chỉ: Xã Lưu Hoàng - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Luu Hoang Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-06-2009

Doanh nghiệp tư nhân cửa hàng bán lẻ xăng dầu Lưu Hoàng
Mã số thuế:

0500577839

 Điện thoại:

(024) 3775208

Địa chỉ: Km 48, QL 21B - Xã Lưu Hoàng - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: KM 48, 21B Highway, Luu Hoang Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-01-2008