Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liên Bạt- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Tiamo
Mã số thuế:

0108245679

Địa chỉ: Thôn Bặt Ngõ, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Bat Ngo Hamlet, Lien Bat Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-04-2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH AN
Mã số thuế:

0107534981

Địa chỉ: Đội 2, ngõ Cầu, thôn Bặt Chùa, Xã Liên Bạt, Huyện ứng Hoà, Hà Nội
Address: Hamlet 2, Cau Lane, Bat Chua Hamlet, Lien Bat Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/08/2016

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Nguyễn Phúc Gia
Mã số thuế:

0106994707

 Điện thoại:

(024) 37420061

Địa chỉ: Thôn Đình Tràng - Xã Liên Bạt - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Dinh Trang Hamlet, Lien Bat Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-09-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dệt Khăn Sông Nhuệ
Mã số thuế:

0106607443

 Điện thoại:

0968.656.222

Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá - Xã Liên Bạt - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Hoang Xa Hamlet, Lien Bat Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-07-2014

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Nước Sạch Việt
Mã số thuế:

0106475356-002

 Điện thoại:

(024) 33113141

Địa chỉ: Xóm Cầu, thôn Bạt Chùa - Xã Liên Bạt - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Cau Hamlet, Bat Chua Hamlet, Lien Bat Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-04-2014