Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kim Đường- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP THÚY
Mã số thuế:

0107540537

 Điện thoại:

(024) 33987669

Địa chỉ: Thôn Tu Lễ, Xã Kim Đường, Huyện ứng Hoà, Hà Nội
Address: Tu Le Hamlet, Kim Duong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 17/08/2016

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Kim Đường
Mã số thuế:

0107466682

Địa chỉ: xã Kim Đường - Xã Kim Đường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Kim Duong Commune, Kim Duong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-06-2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huy Hùng
Mã số thuế:

0107337503

 Điện thoại:

0978.604.983

Địa chỉ: Thôn Kim Bồng - Xã Kim Đường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Kim Bong Hamlet, Kim Duong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-03-2016

Công Ty Cổ Phần Nước Tinh Khiết Thiên Ngân
Mã số thuế:

0106165178

 Điện thoại:

(024) 66595688

Địa chỉ: Đội 4, thôn Tu Lễ - Xã Kim Đường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Hamlet 4, Tu Le Hamlet, Kim Duong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-05-2013

UBND xã Kim Đường
Mã số thuế:

0104004880

Địa chỉ: Tu Lễ - Kim Đường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Tu Le, Kim Duong, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-06-2009