Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoa Sơn- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Nghĩ Và Làm
Mã số thuế:

0108380727

Địa chỉ: Thôn Trần Đăng, Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Tran Dang Hamlet, Hoa Son Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-07-2018

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Phát
Mã số thuế:

0107771686

Địa chỉ: Xóm Đình Thượng, Làng Trần Đăng , Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Dinh Thuong Hamlet, Tran Dang Village, Hoa Son Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-03-2017

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM THÀNH TRUNG
Mã số thuế:

0107577375

 Điện thoại:

0985.897.634

Địa chỉ: Thôn Trần Đăng, Xã Hoa Sơn, Huyện ứng Hoà, Hà Nội
Address: Tran Dang Hamlet, Hoa Son Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 27/09/2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Toàn Phát
Mã số thuế:

0106046156

 Điện thoại:

(0269) 2803485

Địa chỉ: Xóm Mới, thôn Trần Đăng - Xã Hoa Sơn - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Moi Hamlet, Tran Dang Hamlet, Hoa Son Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-11-2012

Trường THCS xã Hoa Sơn
Mã số thuế:

0104064248

Địa chỉ: Miêng Thượng, Hoa Sơn - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Mieng Thuong, Hoa Son, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-07-2009

Trường THPT Trần Đăng Ninh
Mã số thuế:

0104001706

Địa chỉ: Miêng Hạ - Hoa Sơn - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Mieng Ha, Hoa Son, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-06-2009

UBND xã Hoa Sơn
Mã số thuế:

0103997403

Địa chỉ: Xã Hoa Sơn - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Hoa Son Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-06-2009