Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hòa Phú- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Phương Anh
Mã số thuế:

0107067293

 Điện thoại:

0904.309.609

Địa chỉ: Thôn Đặng Giang - Xã Hòa Phú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Dang Giang Hamlet, Hoa Phu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-10-2015

Lưu Anh Phương
Mã số thuế:

0106799865

Địa chỉ: Đặng Giang - Xã Hòa Phú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Dang Giang, Hoa Phu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-03-2015

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí An Việt
Mã số thuế:

0106016810

Địa chỉ: Đường tỉnh lộ 75, thôn An Phú - Xã Hòa Phú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Duong, Tinh Lo 75, An Phu Hamlet, Hoa Phu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-10-2012

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Chế Biến Lâm Sản Trường Sinh
Mã số thuế:

0105434300

Địa chỉ: Thôn Dư Xá Hạ - Xã Hòa Phú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Du Xa Ha Hamlet, Hoa Phu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-08-2011

Trường THCS xã Hòa Phú
Mã số thuế:

0104064618

Địa chỉ: Đặng Giang, Hoà Phú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Dang Giang, Hoa Phu, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-07-2009

UBND xã Hòa Phú
Mã số thuế:

0104003608

Địa chỉ: Đặng Giang - Hòa Phú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Dang Giang, Hoa Phu, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-06-2009