Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đại Cường- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Công Nghệ Đặng Gia
Mã số thuế:

0106927242

Địa chỉ: Xóm 21, thôn Kim Giang - Xã Đại Cường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Hamlet 21, Kim Giang Hamlet, Dai Cuong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-08-2015

Công Ty TNHH Gương Kính Đại Cường
Mã số thuế:

0106801514

 Điện thoại:

(024) 66838471

Địa chỉ: Thôn Đông Đình - Xã Đại Cường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Dong Dinh Hamlet, Dai Cuong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-03-2015

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Đầu Tư Xây Dựng Thăng Long
Mã số thuế:

0105568664

 Điện thoại:

(024) 62842888

Địa chỉ: Khu 4, thôn Kim Giang - Xã Đại Cường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Khu 4, Kim Giang Hamlet, Dai Cuong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-10-2011

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đông Đình
Mã số thuế:

0105270966

 Điện thoại:

0973.250.745

Địa chỉ: Thôn Đông Đình - Xã Đại Cường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Dong Dinh Hamlet, Dai Cuong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-04-2011

Trường THPT Đại Cường
Mã số thuế:

0103998598

Địa chỉ: Kim Giang - Đại Cường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Kim Giang, Dai Cuong, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-06-2009

UBND xã Đại Cường
Mã số thuế:

0103997989

Địa chỉ: Kim Giang - Đại Cường - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Kim Giang, Dai Cuong, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-06-2009