Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

CÔNG TY TNHH TOPONE VIỆT NAM
Mã số thuế:

0107699246

Địa chỉ: Đội 2, thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện ứng Hoà, Hà Nội
Address: Hamlet 2, Thai Binh Hamlet, Van Thai Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/01/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN QUYỀN ĐỘC BẢN VIỆT NAM
Mã số thuế:

0107605907

Địa chỉ: Xóm Đình, thôn Dương Khê, Xã Phương Tú, Huyện ứng Hoà, Hà Nội
Address: Dinh Hamlet, Duong Khe Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 21/10/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DTV VIỆT NAM
Mã số thuế:

0107594902

Địa chỉ: Xóm 10 Đạo Tú, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện ứng Hoà, Hà Nội
Address: 10 Dao Tu Hamlet, Quang Phu Cau Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/10/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG XUÂN MAI
Mã số thuế:

0107585778

 Điện thoại:

0962.980.579

Địa chỉ: Phù Yên, Xã Viên An, Huyện ứng Hoà, Hà Nội
Address: Phu Yen, Vien An Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 03/10/2016