Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Như Phong
Mã số thuế:

0108042975

Địa chỉ: Xóm 5 Thôn Dư Xá Thượng, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 5, Du Xa Thuong Hamlet, Hoa Nam Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-11-2017

Công Ty TNHH Phát Triển Hàng Hóa Xuất Khẩu Ngọc Tuấn
Mã số thuế:

0108008043

Địa chỉ: Xóm 5, Đội 2, thôn Phú Lương Thượng, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 5, Hamlet 2, Phu Luong Thuong Hamlet, Quang Phu Cau Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-10-2017

Công Ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực Và Kỹ Năng Thanh Phong M.a.r.t.i.a.l
Mã số thuế:

0108003535

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Thuong Hamlet, Phu Luu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-09-2017

Công Ty TNHH Kinh Doanh Đa Dịch Vụ Trang Chí
Mã số thuế:

0107996601

Địa chỉ: Phố Ba Thá, Thôn Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Ba Tha Street, Phu Yen Hamlet, Vien An Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-09-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Viễn Thông Phương Liên
Mã số thuế:

0107996626

Địa chỉ: Thôn Đông Dương, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Dong Duong Hamlet, Tao Duong Van Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-09-2017

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ - VIỄN THÔNG TRONG THƯƠNG
Mã số thuế:

0107996619

Địa chỉ: Xóm 4 - Xà Kiều, Xã Quảng Phú Cầu , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: 4 - Xa Kieu Hamlet, Quang Phu Cau Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 21/09/2017

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DA HOUSE
Mã số thuế:

0107983169

 Điện thoại:

0971.328.839

Địa chỉ: Số 38, Hồng Phong, Hoàng Xá, Thị trấn Vân Đình , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: No 38, Hong Phong, Hoang Xa, Van Dinh Town, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Quân Hải Phát
Mã số thuế:

0107970988

Địa chỉ: Đội 3, thôn Tử Dương , Xã Cao Thành, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 3, Tu Duong Hamlet, Cao Thanh Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gymnastic and sports equipment in specialized stores )

Xã Cao Thành, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-08-2017

Công Ty TNHH Điện Tử - Viễn Thông Quảng Châu
Mã số thuế:

0107964550

Địa chỉ: Phố Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Trung Thinh Street, Truong Thinh Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-08-2017