Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Thiên Phú Thành Phát
Mã số thuế:

0108943786

Địa chỉ: Thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Huu Vinh Hamlet, Hong Quang Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Công Nghệ Hoàng Hà
Mã số thuế:

0108900743

Địa chỉ: Xóm 5 Thôn Quảng Tái, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 5, Quang Tai Hamlet, Trung Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Chí Công
Mã số thuế:

0108666028

Địa chỉ: Xóm 10 Thôn Đạo Tú, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 10, Dao Tu Hamlet, Quang Phu Cau Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông Hùng Telecom
Mã số thuế:

0108596317

Địa chỉ: Thôn Ngọ Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Ngo Xa Hamlet, Van Dinh Town, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp