Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Chí Công
Mã số thuế:

0108666028

Địa chỉ: Xóm 10 Thôn Đạo Tú, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 10, Dao Tu Hamlet, Quang Phu Cau Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông Hùng Telecom
Mã số thuế:

0108596317

Địa chỉ: Thôn Ngọ Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Ngo Xa Hamlet, Van Dinh Town, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH 2-9 HÀ NỘI
Mã số thuế:

0108544100

Địa chỉ: Thôn Hòa Xá, Xã Hòa Xá , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Hoa Xa Hamlet, Hoa Xa Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Thương Mại 79
Mã số thuế:

0108474196

Địa chỉ: số 126 phố Lê Lợi, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: No 126, Le Loi Street, Van Dinh Town, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp