Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông Hùng Telecom
Mã số thuế:

0108596317

Địa chỉ: Thôn Ngọ Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Ngo Xa Hamlet, Van Dinh Town, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH 2-9 HÀ NỘI
Mã số thuế:

0108544100

Địa chỉ: Thôn Hòa Xá, Xã Hòa Xá , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Hoa Xa Hamlet, Hoa Xa Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Thương Mại 79
Mã số thuế:

0108474196

Địa chỉ: số 126 phố Lê Lợi, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: No 126, Le Loi Street, Van Dinh Town, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-10-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Dũng
Mã số thuế:

0108464303

Địa chỉ: Xóm Đông, Thôn Giang Làng, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Dong Hamlet, Giang Lang Hamlet, Dong Tien Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-10-2018

CÔNG TY TNHH KATAKI VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108414221

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Thanh Hội, Xã Trung Tú , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Hamlet 2, Thanh Hoi Hamlet, Trung Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 24/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp