Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Điện Nước Phú Đạt Hà Nội
Mã số thuế:

0109536134

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Dư Xá Hạ, Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Du Xa Ha Hamlet, Hoa Phu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-03-2021

Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Trọng Phát
Mã số thuế:

0109518752

 Điện thoại:

0982411234

Địa chỉ: Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Cau Bau Hamlet, Quang Phu Cau Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-02-2021

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sunrice
Mã số thuế:

0109510249

 Điện thoại:

0981225225

Địa chỉ: Thôn Bặt Ngõ, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Bat Ngo Hamlet, Lien Bat Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-01-2021

Công Ty TNHH Điêu Khắc Art
Mã số thuế:

0109485183

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Trần Đăng, Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Tran Dang Hamlet, Hoa Son Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Làng Tăm Việt
Mã số thuế:

0109502336

 Điện thoại:

(0226) 661973

Địa chỉ: Thôn Đạo Tú, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Dao Tu Hamlet, Quang Phu Cau Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-01-2021

Công Ty TNHH Thắng Yên
Mã số thuế:

0109495054

Địa chỉ: 116 Hồng Phong - Hoàng Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: 116 Hong Phong - Hoang Xa, Van Dinh Town, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-01-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Hưng Sơn
Mã số thuế:

0109495015

Địa chỉ: Xóm Cát, thôn Tử Dương, Xã Cao Thành, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Cat Hamlet, Tu Duong Hamlet, Cao Thanh Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cao Thành, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-01-2021

Công Ty TNHH Hqz
Mã số thuế:

0109460823

Địa chỉ: Thôn Nam Dương, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Nam Duong Hamlet, Hoa Nam Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-12-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp