Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Hoa
Mã số thuế:

0109614311

Địa chỉ: Thôn Hoàng Dương, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hoang Duong Hamlet, Son Cong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/04/2021

Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất Az Design
Mã số thuế:

0109601739

Địa chỉ: Thôn Phù Lưu Thượng, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Luu Thuong Hamlet, Phu Luu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/04/2021

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Topone
Mã số thuế:

0109599737

Địa chỉ: Đội 2, thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Thai Binh Hamlet, Van Thai Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 16/04/2021

Công Ty Cổ Phần HD Food Việt Nam
Mã số thuế:

0109597899

Địa chỉ: Xóm Kim, Thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Kim Hamlet, Thai Binh Hamlet, Van Thai Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Xây Lắp Cơ Nhiệt H&H Blue
Mã số thuế:

0109597955

Địa chỉ: Xóm 8, thôn Dư Xá, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 8, Du Xa Hamlet, Hoa Nam Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH MTV Gas Hồng Hà
Mã số thuế:

0109581673

Địa chỉ: Xóm 6, thôn Dư Xá, Xã Hòa Nam , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Hamlet 6, Du Xa Hamlet, Hoa Nam Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 05/04/2021

Công Ty TNHH TNT Ánh Dương
Mã số thuế:

0109579473

Địa chỉ: Số nhà 8, ngách 10, ngõ 7 Hồng Phong, thôn Hoàng Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: No 8, Alley 10, 7 Hong Phong Lane, Hoang Xa Hamlet, Van Dinh Town, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-04-2021

Công Ty TNHH Mtrang
Mã số thuế:

0109557631

Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Huu Vinh Hamlet, Hong Quang Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 18/03/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp