Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty TNHH Đúc Và Ép Cọc Bê Tông Thăng Long
Mã số thuế:

0109092506

Địa chỉ: Thôn Thái Đường, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Thai Duong Hamlet, Van Thai Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-02-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tm Việt Nam
Mã số thuế:

0109060631

Địa chỉ: Thôn Bặt Chùa, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Bat Chua Hamlet, Lien Bat Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Chao Neng 888
Mã số thuế:

0109042079

Địa chỉ: xóm Vạn, thôn Đinh Xuyên, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Van Hamlet, Dinh Xuyen Hamlet, Hoa Nam Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-12-2019

Công Ty TNHH Tẩm Quất Hoa Sữa
Mã số thuế:

0109024922

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Mỹ Cầu, Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, My Cau Hamlet, Dong Tan Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-12-2019

Công Ty TNHH Hrk Việt Nam
Mã số thuế:

0109023767

Địa chỉ: Xóm Vực, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Vuc Hamlet, Hoa Xa Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp