Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Văn Tự- Huyện Thường Tín- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Gỗ Liên Minh Việt Nam Vuf
Mã số thuế:

0108644627

Địa chỉ: Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Nguyen Hanh Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quỳnh An
Mã số thuế:

0108517403

Địa chỉ: Xóm Hạ, Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Ha Hamlet, Nguyen Hanh Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH ĐTV 99999
Mã số thuế:

0108453044

Địa chỉ: Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Nguyen Hanh Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/10/2018

Công Ty TNHH Gỗ Hùng Vượng
Mã số thuế:

0108428224

Địa chỉ: Đội 7 thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 7, Nguyen Hanh Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thắng Linh
Mã số thuế:

0108177524

Địa chỉ: Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Nguyen Hanh Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-03-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Cát Thành
Mã số thuế:

0108023443

Địa chỉ: Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Nguyen Hanh Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-10-2017

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Trường Thịnh Việt Nam
Mã số thuế:

0107963331

Địa chỉ: Đội 3, thôn An Lãng, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 3, An Lang Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-08-2017

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG
Mã số thuế:

0107569254

Địa chỉ: Xóm Bến, thôn Đinh Xá - Xã Văn Tự - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Ben Hamlet, Dinh Xa Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-09-2016

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tâm Thanh
Mã số thuế:

0106455039

 Điện thoại:

0979.189.188

Địa chỉ: Thôn Nguyên Hanh - Xã Văn Tự - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Nguyen Hanh Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-02-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Xnk Đại Thành
Mã số thuế:

0107319624

 Điện thoại:

0985.547.559

Địa chỉ: Thôn Nguyên Hanh - Xã Văn Tự - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Nguyen Hanh Hamlet, Van Tu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-02-2016

1 2 3 4 Tiếp