Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Minh- Huyện Thường Tín- Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ CAO SAKURA VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108282078

Địa chỉ: Thôn Triều Đông, Xã Tân Minh , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Trieu Dong Hamlet, Tan Minh Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Tân Minh, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 18/05/2018