Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Minh Cường- Huyện Thường Tín- Hà Nội

Công Ty TNHH Long Nga Phát
Mã số thuế:

0108531694

Địa chỉ: Xóm Lam Phong, Thôn Lam Sơn, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Lam Phong Hamlet, Lam Son Hamlet, Minh Cuong Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Dũng Hương
Mã số thuế:

0108180855

Địa chỉ: Thôn Khôn Thôn, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Khon Thon Hamlet, Minh Cuong Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-03-2018

Công Ty TNHH Kính Đức Linh
Mã số thuế:

0108023429

Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Lam Son Hamlet, Minh Cuong Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-10-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÊ TÔNG SÔNG HỒNG
Mã số thuế:

0107640877

 Điện thoại:

0945.040.688

Địa chỉ: Thôn Khôn Thôn, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà Nội
Address: Khon Thon Hamlet, Minh Cuong Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 21/11/2016

Công ty TNHH Việt Hàn
Mã số thuế:

0500478940

Địa chỉ: Thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, - Xã Minh Cường - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Khon Thon Hamlet, Minh Cuong Commune, Minh Cuong Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-04-2006

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gỗ Việt Nam
Mã số thuế:

0107322049

 Điện thoại:

0913.013.395

Địa chỉ: Đường 73, phố Hòa Bình, thôn Nam Sơn - Xã Minh Cường - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Street 73, Hoa Binh Street, Nam Son Hamlet, Minh Cuong Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-02-2016