Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tất Thắng

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Xóm1 , thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Xom1, Ha Vy Hamlet, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Mã số thuế 0108362037
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tất Thắng
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Nội
Người đại diện Lê Xuân Thắng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Và Thương Mại Tất Thắng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Hyundai Flex Vina
Địa chỉ: Km13+500, Đường Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: KM13+500, Highway 2, Phuc Thang Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province
Mã số thuế:

2500623599

Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 31-01-2019