Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lê Lợi- Huyện Thường Tín- Hà Nội

Công Ty TNHH Trường Khàn
Mã số thuế:

0108462320

Địa chỉ: Thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Ha Vy Hamlet, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-10-2018

CÔNG TY TNHH TECHPLUS
Mã số thuế:

0107604692

Địa chỉ: Xóm 2, Hà Vĩ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội
Address: Hamlet 2, Ha Vi, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/10/2016

Công Ty TNHH Hạt Giống Vàng Hà Nội
Mã số thuế:

0107492869

Địa chỉ: Thôn Từ Vân - Xã Lê Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Tu Van Hamlet, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-07-2016

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Điện Việt Nam
Mã số thuế:

0107328361

 Điện thoại:

0949.240.114

Địa chỉ: Đội 1, thôn Từ vân - Xã Lê Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Hamlet 1, Tu Van Hamlet, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-02-2016

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Bảo Tín
Mã số thuế:

0107005466

 Điện thoại:

0934.594.448

Địa chỉ: Thôn Từ Vân - Xã Lê Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Tu Van Hamlet, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-09-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Minh Dương
Mã số thuế:

0105940152

Địa chỉ: Xóm 4, thôn Hà Vỹ - Xã Lê Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Hamlet 4, Ha Vy Hamlet, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-07-2012

Đào Xuân Trường
Mã số thuế:

0105027231

Địa chỉ: Lê Lợi - Xã Lê Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Le Loi, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-11-2010

UBND xã Lê Lợi
Mã số thuế:

0104021325

Địa chỉ: Xã Lê Lợi - Xã Lê Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Le Loi Commune, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-07-2009

Truờng mầm non Lê Lợi
Mã số thuế:

0104021332

Địa chỉ: Xã Lê Lợi - Xã Lê Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội
Address: Le Loi Commune, Le Loi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-07-2009