Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Hồi- Huyện Thường Tín- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Zoo.bbq
Mã số thuế:

0108830743

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Ha Binh Phuong Industrial Zone, Ha Hoi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Hoàn
Mã số thuế:

0108654199

Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Quang Trung Hamlet, Ha Hoi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Khảo Sát Và Xây Dựng Mỏ Địa Chất Hà Nội
Mã số thuế:

0108391655

Địa chỉ: Xóm Đinh Tiên Hoàng, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Dinh Tien Hoang Hamlet, Ha Hoi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-08-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vavt
Mã số thuế:

0108271157

Địa chỉ: Lô 17, khu tái định cư khu Lò Gạch, thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Lot 17, Khu Tai Dinh Cu Khu Lo Gach, Khe Hoi Hamlet, Ha Hoi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-05-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Stech
Mã số thuế:

0108191335

Địa chỉ: Đội 6, Xóm Phạm Hồng Thái, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 6, Pham Hong Thai Hamlet, Ha Hoi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-03-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế, Xây Dựng Và Thương Mại Hưng Việt
Mã số thuế:

0108157398

Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Quang Trung Hamlet, Ha Hoi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-02-2018

1 2 3 4 Tiếp