Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Thường Tín- Huyện Thường Tín- Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hp Việt Nam
Mã số thuế:

0109005782

Địa chỉ: Số 110 Phố Vồi, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: No 110, Voi Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Minh Ngọc
Mã số thuế:

0108952420

Địa chỉ: Số 175 Phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: No 175, Ga Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Y Tế Và Giáo Dục Bna
Mã số thuế:

0108629026

Địa chỉ: Nhà A6 Khu tập thể Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Tây, Phố Vôi, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Nha A6 Khu Tap The Truong Cao Dang Su Pham Ha Tay, Voi Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Nam Việt
Mã số thuế:

0108592344

Địa chỉ: Số 117 phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: No 117, Ga Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-01-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108568976

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108569289

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108569296

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH VẮC XIN THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108560286

Địa chỉ: Số 30, Phố Vũ Đức Trinh, Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: No 30, Vu Duc Trinh Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế dự phòng (Standby [reserve] medical activities)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 25/12/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐẠI THÀNH
Mã số thuế:

0108435197

Địa chỉ: Số nhà 25, tập thể cấp 3, Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: No 25, Tap The Cap 3, Tieu Khu Tran Phu, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Care and maintenance services for scenery)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/09/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ NHA KHOA THÀNH HƯNG
Mã số thuế:

0108376456

Địa chỉ: Số nhà 332 đường Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: No 332, Tran Phu Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 25/07/2018

Công Ty TNHH Thực Phẩm Phương Lâm
Mã số thuế:

0108359764

Địa chỉ: Số 204 phố Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: No 204, Tran Phu Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-07-2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẢO NGỌC
Mã số thuế:

0108323158

Địa chỉ: Số nhà 172, Phố Ga, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: No 172, Ga Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 13/06/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mian Việt Nam
Mã số thuế:

0108298180

Địa chỉ: Nhà 3 dãy H KTT Trường CĐSP Hà Tây, tổ dân phố Phố Vồi, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Nha 3 Day, KTT Truong CDSP Ha Tay District, Voi Civil Group Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp