Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thường Tín- Hà Nội

Công Ty TNHH Skymarine Việt Nam
Mã số thuế:

0108608273

Địa chỉ: Xóm 1 thôn Văn Giáp, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Van Giap Hamlet, Van Binh Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Nam Việt
Mã số thuế:

0108592344

Địa chỉ: Số 117 phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: No 117, Ga Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-01-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108568976

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108569289

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108569296

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH VẮC XIN THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108560286

Địa chỉ: Số 30, Phố Vũ Đức Trinh, Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: No 30, Vu Duc Trinh Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế dự phòng (Standby [reserve] medical activities)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 25/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp