Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thường Tín- Hà Nội

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108568976

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108569289

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108569296

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH VẮC XIN THƯỜNG TÍN
Mã số thuế:

0108560286

Địa chỉ: Số 30, Phố Vũ Đức Trinh, Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: No 30, Vu Duc Trinh Street, Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế dự phòng (Standby [reserve] medical activities)

Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 25/12/2018

Công Ty TNHH Liên Kết Thương Mại Sơn Japan Việt Nam
Mã số thuế:

0108508712

Địa chỉ: Cụm 6, Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 6, Ha Thai Hamlet, Duyen Thai Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Long Nga Phát
Mã số thuế:

0108531694

Địa chỉ: Xóm Lam Phong, Thôn Lam Sơn, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Lam Phong Hamlet, Lam Son Hamlet, Minh Cuong Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp