Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thường Tín- Hà Nội

Công Ty TNHH A&c Quang Hưng
Mã số thuế:

0108935753

Địa chỉ: Số 52 phố Chợ Tía, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: No 52, Tia Market Street, To Hieu Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Adh
Mã số thuế:

0108922641

Địa chỉ: Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Nhan Hien Hamlet, Hien Giang Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty CP Bất Động Sản Tân Phú Khang
Mã số thuế:

0108917190

Địa chỉ: Thôn Thượng Giáp, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Thuong Giap Hamlet, Thong Nhat Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tndoor Việt Nam
Mã số thuế:

0108915309

Địa chỉ: Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Lieu Noi Hamlet, Khanh Ha Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Thường Tín
Mã số thuế:

0108900662

Địa chỉ: Cụm 1, Thôn Cống Xuyên, Xã Nghiêm Xuyên, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 1, Cong Xuyen Hamlet, Nghiem Xuyen Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Nghiêm Xuyên, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp