Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nhân Chính- Quận Thanh Xuân- Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC SƠN
Mã số thuế:

0108586608

Địa chỉ: Số 269 Quan Nhân, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: No 269 Quan Nhan, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAINTEX
Mã số thuế:

0108584872

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Comatce Tower, Số 61 phố Ngụy Như Kon Tum, Kh, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: 6th Floor, Comatce Tower Building, No 61, Nguy Nhu Kon Tum Street, Kh, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH U.K VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108582709

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: 12th Floor, Licogi 13 Building, No 164 Khuat Duy Tien, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất hoá chất cơ bản (Production of basic chemicals)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ CƯỜNG LAND
Mã số thuế:

0108556378

Địa chỉ: Số 9 Khu tập thể Công ty Xuất nhập khẩu Thủy Sản Hà Nội, Ngõ, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: No 9 Khu Tap The Cong Ty Xuat Nhap Khau Thuy San Ha Noi, Ngo, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MR LÒNG
Mã số thuế:

0108573253

Địa chỉ: Tầng 4, Tháp 2 Times Tower, số 35, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: 4th Floor, Thap 2 Times Tower, No 35, Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH QT PHÚC BÌNH
Mã số thuế:

0108578773

Địa chỉ: Số nhà 76 ngõ 126, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: No 76, Lane 126, Khuat Duy Tien Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH PIUM
Mã số thuế:

0108578822

Địa chỉ: số 17, lô 05, khu 4.1CC, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: No 17, Lot 05, Khu 4.1cc, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KINGGROUP VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108577297

Địa chỉ: Số 3 ngách 1 ngõ 80 phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: No 3, Alley 1, Lane 80, Nhan Hoa Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN CÁT TƯỜNG TIỀN GIANG
Mã số thuế:

0108576416

Địa chỉ: Tầng 1+2 Tổ hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở tại ô, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: 1+2 Floor To Hop Dich Vu Thuong Mai Van Phong Va Nha O Tai O, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH NHỊ NGỮ - BILET
Mã số thuế:

0108577392

Địa chỉ: Tầng 7 toà nhà Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Address: 7th Floor, Trung Tam Cong Nghe Thong Tin Va Truyen Thong Building, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp