Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liên Ninh- Huyện Thanh Trì- Hà Nội

Công Ty TNHH Đức Liên Thanh
Mã số thuế:

0108846704

Địa chỉ: Số A29, Khu TT Công ty 26, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No A29, Khu, Cong Ty 26 Town, Lien Ninh Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-07-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Dược Liệu Việt
Mã số thuế:

0108533684

Địa chỉ: Số nhà 31D, Khu nhà tập thể cơ khí và xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 31D, Khu Nha Tap The Co Khi Va Xay Lap So 7, Lien Ninh Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HUY HOÀNG
Mã số thuế:

0108467826

Địa chỉ: Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh , Huyện Thanh Trì , Hà Nội
Address: Tho Am Hamlet, Lien Ninh Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT
Mã số thuế:

0108436539

Địa chỉ: Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: KM 15+200, 1a Highway, Yen Phu Hamlet, Lien Ninh Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp