Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hữu Hòa- Huyện Thanh Trì- Hà Nội

Công Ty TNHH Buttercomestic
Mã số thuế:

0108681386

Địa chỉ: Thôn Lê Hữu, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Le Huu Hamlet, Huu Hoa Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-04-2019

CÔNG TY TNHH THẾ LANH
Mã số thuế:

0108546524

Địa chỉ: Sô 72, ngo 6, thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hoà , Huyện Thanh Trì , Hà Nội
Address: So 72, Ngo 6, Huu Le Hamlet, Huu Hoa Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 13/12/2018

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CƠ KHÍ HÀ NỘI
Mã số thuế:

0108516248

Địa chỉ: Ngõ 3 Hữu Lê, thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: 3 Huu Le Lane, Huu Le Hamlet, Huu Hoa Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 15/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Lắp Dương Gia Glass
Mã số thuế:

0108495277

Địa chỉ: Số 8A, ngách 2, ngõ 15, xóm Đại Khang, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 8a, Alley 2, Lane 15, Dai Khang Hamlet, Huu Hoa Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh (Manufacture of glass and glass products)

Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2018

CÔNG TY TNHH VNGIS
Mã số thuế:

0108484557

Địa chỉ: Nhà số 5, ngõ 54, thôn Cộng Hòa, Xã Hữu Hoà , Huyện Thanh Trì , Hà Nội
Address: No 5, Lane 54, Cong Hoa Hamlet, Huu Hoa Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 25/10/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bách Hợp Phát
Mã số thuế:

0108464913

Địa chỉ: Số nhà 81, ngõ 6, xóm Điếm, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 81, Lane 6, Diem Hamlet, Huu Hoa Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-10-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUÀ TẶNG ĐỐI NGOẠI Ý TƯỞNG VÀNG
Mã số thuế:

0108408940

Địa chỉ: Số 12 ngách 1, ngõ 2 xóm Chùa, Thanh Oai, Xã Hữu Hoà , Huyện Thanh Trì , Hà Nội
Address: No 12, Alley 1, Lane 2, Chua Hamlet, Thanh Oai, Huu Hoa Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/09/2018

CÔNG TY TNHH 86 HÀ TRANG
Mã số thuế:

0108422920

Địa chỉ: Số 19 ngách 1, ngõ 2 xóm Chùa, thôn Hữu Thanh Oai, Xã Hữu Hoà , Huyện Thanh Trì , Hà Nội
Address: No 19, Alley 1, Lane 2, Chua Hamlet, Huu Thanh Oai Hamlet, Huu Hoa Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 05/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp