Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Duyên Hà- Huyện Thanh Trì- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Xnk An Thành
Mã số thuế:

0108488544

Địa chỉ: Xóm 3, làng Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 3, Dai Lan Village, Duyen Ha Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-10-2018

Công Ty TNHH Sơn X-port Việt Nam
Mã số thuế:

0108485166

Địa chỉ: Thôn Đam Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Dam Uyen Hamlet, Duyen Ha Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-10-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Minh Hiếu
Mã số thuế:

0108442250

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 4, Dai Lan Hamlet, Duyen Ha Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-09-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINCONS
Mã số thuế:

0108285819

Địa chỉ: Đội 1, thôn Tranh Khúc, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Tranh Khuc Hamlet, Duyen Ha Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 22/05/2018

Công Ty TNHH Nông Sản Sạch Phương Nga
Mã số thuế:

0107951953

Địa chỉ: Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Dai Lan Hamlet, Duyen Ha Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-08-2017

1 2 3 4 5 Tiếp