Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Mỹ- Huyện Thanh Trì- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sơn Vitesco Việt Nam
Mã số thuế:

0108516978

Địa chỉ: Số 228, Thôn 1B, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 228, 1B Hamlet, Dong My Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEINY PARIS
Mã số thuế:

0108482327

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đông Mỹ , Huyện Thanh Trì , Hà Nội
Address: Hamlet 4, Dong My Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HOÀNG MAI
Mã số thuế:

0108446791

Địa chỉ: Số nhà 136 Đường Mỹ ả, Thôn 5, Xã Đông Mỹ , Huyện Thanh Trì , Hà Nội
Address: No 136, My A Street, Hamlet 5, Dong My Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/09/2018

Công Ty TNHH Tapdi
Mã số thuế:

0108423882

Địa chỉ: Số nhà 26, Thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 26, Hamlet 1, Dong My Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-09-2018

Công Ty Cổ Phần Izibuk
Mã số thuế:

0108367074

Địa chỉ: Số nhà 3, ngõ 2 đường Trường Thọ, thôn 3, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 3, Lane 2, Truong Tho Street, Hamlet 3, Dong My Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-07-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thăng Long Việt Nam
Mã số thuế:

0108327353

Địa chỉ: Số nhà 225, Thôn 1, đường Đông Mỹ, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 225, Hamlet 1, Dong My Street, Dong My Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-06-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tin Cậy Việt
Mã số thuế:

0108161789

Địa chỉ: Số 326 đường Đông Mỹ, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 326, Dong My Street, Dong My Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-02-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp