Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Trì- Hà Nội

Công Ty TNHH Boscom Việt Nam
Mã số thuế:

0108898967

Địa chỉ: Số 918 đường kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 918, Kim Giang Street, Thanh Liet Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Môi Trường Sơn Nam
Mã số thuế:

0108898974

Địa chỉ: Số nhà 21, Ngõ 280 Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 21, 280 Tuu Liet Lane, Tam Hiep Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hq Realty
Mã số thuế:

0108896857

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Thuong Hamlet, Thanh Liet Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Chung Phong Hà Nội
Mã số thuế:

0108895116

Địa chỉ: Số 119B, Khu tập thể Licola, đường Ngọc Hồi, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 119B, Khu Tap The Licola, Ngoc Hoi Street, Vinh Quynh Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Hà Anh
Mã số thuế:

0108895148

Địa chỉ: Số nhà 5, ngõ 250/60/79, thôn Văn , Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 5, Lane 250/60/79, Van Hamlet, Thanh Liet Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Eva Thịnh Khang
Mã số thuế:

0108892764

Địa chỉ: NV2.18 khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: NV2.18, Moi Cau Buou Urban Area, Thanh Liet Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm An Sắc Hương
Mã số thuế:

0108885372

Địa chỉ: Số 94, Ngõ 14 đường Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 94, Lane 14, Trieu Khuc Street, Tan Trieu Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-09-2019

Công Ty TNHH Công Nghiệp Gia Hân
Mã số thuế:

0108890301

Địa chỉ: Số nhà 01, thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: No 01, Luu Phai Hamlet, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp