Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Oai- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại TVS Việt Nam
Mã số thuế:

0109619990

Địa chỉ: Số 9, ngõ 4, xóm Bến, thôn My Dương, Xã Thanh Mai , Huyện Thanh Oai , Hà Nội
Address: No 9, Lane 4, Ben Hamlet, My Duong Hamlet, Thanh Mai Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 05/05/2021

Công Ty TNHH Cơ Khí Kiên Trung
Mã số thuế:

0109615964

Địa chỉ: Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Rua Ha Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-04-2021

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Bình An
Mã số thuế:

0109612096

Địa chỉ: Đội 7, Thôn Tân Dân 1, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 7, Tan Dan 1 Hamlet, Phuong Trung Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-04-2021

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tbyt Gppharmacy
Mã số thuế:

0109605765

Địa chỉ: Số 66, phố Tân Thư, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Address: No 66, Tan Thu Street, Kim Bai Town, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 22/04/2021

Công Ty TNHH Tổng Hợp Tuấn Nga
Mã số thuế:

0109605758

Địa chỉ: Số 24, Đường Liên Thôn, Thôn Giữa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Address: No 24, Lien Thon Street, Giua Hamlet, Bich Hoa Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (General assistant services)

Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 22/04/2021

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Minh Phúc
Mã số thuế:

0109603782

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 1, Đường số 2, Thôn Bùi Xá, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Sô 1, Ngo 1, Dương Sô 2, Thôn Bui Xa, Tam Hung Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-04-2021

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Toàn Phát
Mã số thuế:

0109603736

Địa chỉ: Số 21 đường An Lạc, Thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Address: No 21, An Lac Street, Dan Vien Hamlet, Cao Vien Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/04/2021

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thực Phẩm Và Hàng Tiêu Dùng Vạn Đạt
Mã số thuế:

0109599906

Địa chỉ: Số nhà 5 Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Address: No 5, Cho Hamlet, Binh Minh Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-04-2021

Công Ty TNHH Thương Mại Bình An Group
Mã số thuế:

0109598469

Địa chỉ: Số 1 Xóm Đa, Thôn Văn Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Address: No 1, Da Hamlet, Van Khe Hamlet, Tam Hung Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Công Nghệ Xanh
Mã số thuế:

0109593407

Địa chỉ: Số nhà 245, xóm Phong Thịnh 3, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Address: No 245, Phong Thinh 3 Hamlet, Do Dong Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-04-2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp