Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hữu Bằng- Huyện Thạch Thất- Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vietdog
Mã số thuế:

0108919455

Địa chỉ: Số nhà 40, đường Cống Đặng, thôn Sen, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: No 40, Cong Dang Street, Sen Hamlet, Huu Bang Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Sofa Queen
Mã số thuế:

0108819940

Địa chỉ: Số 36, đường Cống Đặng, thôn Sen, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: No 36, Cong Dang Street, Sen Hamlet, Huu Bang Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự (Repair of beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture )

Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Mms
Mã số thuế:

0108711633

Địa chỉ: Số 34 Cống Đặng, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: No 34 Cong Dang, Huu Bang Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-04-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT JIDU VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108514547

Địa chỉ: Thôn Bàn, Xã Hữu Bằng , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: Ban Hamlet, Huu Bang Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 15/11/2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂN BÌNH VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108450445

Địa chỉ: Số 34 đường Cống Đặng, thôn Sen, Xã Hữu Bằng , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: No 34, Cong Dang Street, Sen Hamlet, Huu Bang Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/09/2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂN XÃ
Mã số thuế:

0108414373

Địa chỉ: Thôn Sy Chợ, Xã Hữu Bằng , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: Sy Cho Hamlet, Huu Bang Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp