Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Liên Quan- Huyện Thạch Thất- Hà Nội

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Gỗ Ái Linh
Mã số thuế:

0108794372

Địa chỉ: Thôn Chi Quan 1, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: Chi Quan 1 Hamlet, Lien Quan Town, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-06-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Han - Guss
Mã số thuế:

0108647642

Địa chỉ: Số 118, Khu Phố, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: No 118, Khu Pho, Lien Quan Town, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-03-2019

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HUYỆN THẠCH THẤT
Mã số thuế:

0108585153

Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Liên Quan , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: Khu Pho, Lien Quan Town, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG NHUỆ
Mã số thuế:

0108578484

Địa chỉ: Thôn Đồng Cam, Thị trấn Liên Quan , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: Dong Cam Hamlet, Lien Quan Town, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT THẠCH THẤT
Mã số thuế:

0108564682

Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, Thị trấn Liên Quan , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: Lien Quan Town, Lien Quan Town, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT THẠCH THẤT
Mã số thuế:

0108564675

Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, Thị trấn Liên Quan , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: Lien Quan Town, Lien Quan Town, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Gulox Việt Nam
Mã số thuế:

0108314435

Địa chỉ: Thôn Chi Quan 2, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: Chi Quan 2 Hamlet, Lien Quan Town, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-06-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLO
Mã số thuế:

0108269743

Địa chỉ: Số 68 khu phố Thị Trấn Liên Quan, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: No 68, Khu Pho, Lien Quan Town, Lien Quan Town, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp