Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thạch Thất- Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỰ HÀO
Mã số thuế:

0109439589

 Điện thoại:

0966608002

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 6, Tien Xuan Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 01/12/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ANH
Mã số thuế:

0109430667

Địa chỉ: Số 135, Thôn 4, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: No 135, Hamlet 4, Thach Hoa Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 24/11/2020

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LẠC GIA
Mã số thuế:

0109416359

 Điện thoại:

0984059229

Địa chỉ: Số 9, Thôn Đình, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Address: No 9, Dinh Hamlet, Huu Bang Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 17/11/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MINH CHÍ HOLDINGS
Mã số thuế:

0109416334

Địa chỉ: Lô DV04, khu dịch vụ tổng hợp, khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc - K, Xã Thạch Hoà , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: Lot DV04, Khu Dich Vu Tong Hop, Khu Cong Nghe Cao Hoa Lac - K, Thach Hoa Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/11/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPOMEDIC
Mã số thuế:

0109411801

Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Trung tâm ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao, Xã Hạ Bằng , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: 4th Floor, Trung Tam Uom Tao Va Dao Tao Cong Nghe Cao Building, Ha Bang Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (Scientific research and technological development in the field of science, technology and technology)

Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/11/2020

TRUNG TÂM SIÊU DỮ LIỆU VÀ XÁC THỰC SỐ
Mã số thuế:

0109411382

Địa chỉ: P. A 117, tầng 1, TTCN cao Hòa Lạc- Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà , Huyện Thạch Thất , Hà Nội
Address: A 117 Ward, 1st Floor, TTCN Cao Hoa Lac- KM 29 Dai Lo Thang Long, Thach Hoa Commune, Thach That District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Professional Practice, Science and Technology)

Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/11/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp