Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Xuân La- Quận Tây Hồ- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THK QUỐC TẾ
Mã số thuế:

0109206506

Địa chỉ: Số 4N1, ngõ 100, đường Võ Chí Công, Phường Xuân La , Quận Tây Hồ , Hà Nội
Address: No 4N1, Lane 100, Vo Chi Cong Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/06/2020

CÔNG TY TNHH THÁI LAN GIANG
Mã số thuế:

0109198943

Địa chỉ: 223 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: 223, Nguyen Hoang Ton Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/05/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN FILCO VIỆT NAM
Mã số thuế:

0109199873

Địa chỉ: Số 171/28 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 171/28 Nguyen Hoang Ton, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/05/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Và Công Nghiệp Hà Nội
Mã số thuế:

0109195766

Địa chỉ: Tầng 6 tháp D2 Tòa nhà 6th Element, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor Thap D2, 6TH Element Building, Moi Tay Ho Tay Urban Area, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-05-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TAMMY GROUP
Mã số thuế:

0109195149

Địa chỉ: Nhà C11, Ngõ 100 Đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: Nha C11, Lane 100, Vo Chi Cong Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 25/05/2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Aci Việt Nam
Mã số thuế:

0109188423

Địa chỉ: Số 5, ngách 23, ngõ 565 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 5, Alley 23, 565 Lac Long Quan Lane, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-05-2020

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tkd
Mã số thuế:

0109183954

Địa chỉ: Số nhà 15B ngách 22, ngõ 445, đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 15B, Alley 22, Lane 445, Lac Long Quan Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-05-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Navy
Mã số thuế:

0109178633

Địa chỉ: Số 33 Khu tập thể Định canh định cư, Tổ 20B cụm II, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 33 Khu Tap The Dinh Canh Dinh Cu, 20B Cum Ii Civil Group, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-05-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Thanh Long
Mã số thuế:

0109172159

Địa chỉ: 575 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: 575 Lac Long Quan, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-05-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SAM
Mã số thuế:

0109172173

Địa chỉ: Số nhà 639, đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 639, Lac Long Quan Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 06/05/2020

CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM
Mã số thuế:

0109171243

Địa chỉ: Số 15, Ngõ 34, Phố Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 15, Lane 34, Xuan La Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 05/05/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU LUONG GROUP
Mã số thuế:

0109166758

Địa chỉ: Nhà số 35, Ngách 36, Ngõ 100 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Xuân La , Quận Tây Hồ , Hà Nội
Address: No 35, Alley 36, Lane 100, Hoang Quoc Viet Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 27/04/2020

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Vạn Liên Hoa
Mã số thuế:

0109161340

Địa chỉ: Số nhà 43, ngõ 77 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 43, 77 Xuan La Lane, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-04-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp