Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Quảng An- Quận Tây Hồ- Hà Nội

CÔNG TY TNHH VƯƠNG BẢO ANH
Mã số thuế:

0108588806

Địa chỉ: Số 1, ngõ 34 âu Cơ, Phường Quảng An , Quận Tây Hồ , Hà Nội
Address: No 1, 34 Au Co Lane, Quang An Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 15/01/2019

Công Ty TNHH Huy Hằng 1
Mã số thuế:

0108561177

Địa chỉ: Số 68 Ngõ 12, Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 68, Lane 12, Dang Thai Mai, Quang An Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-12-2018

CÔNG TY TNHH THỰC LAN
Mã số thuế:

0108554701

Địa chỉ: Số 68 Ngõ 12, Đặng Thai Mai, Phường Quảng An , Quận Tây Hồ , Hà Nội
Address: No 68, Lane 12, Dang Thai Mai, Quang An Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/12/2018

Công Ty TNHH Tùng Hồng
Mã số thuế:

0108554726

Địa chỉ: Số 66 Ngõ 12, Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 66, Lane 12, Dang Thai Mai, Quang An Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-12-2018

Công Ty TNHH Macro & Micro Babies
Mã số thuế:

0108552486

Địa chỉ: 15B Ngõ 41 Đường Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: 15B, Lane 41, Tay Ho Street, Quang An Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-12-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAMS VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108544220

Địa chỉ: Số nhà 197 âu Cơ, tổ 27, cụm Quảng Bá, Phường Quảng An , Quận Tây Hồ , Hà Nội
Address: No 197 Au Co, Civil Group 27, Quang Ba Cluster, Quang An Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN TRUC 2X2
Mã số thuế:

0108499602

Địa chỉ: Sô 12, Ngo 80, Đương Tư Hoa Công Chua, Phường Quảng An , Quận Tây Hồ , Hà Nội
Address: So 12, Ngo 80, Duong Tu Hoa Cong Chua, Quang An Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH ADA TOÀN CẦU
Mã số thuế:

0108497588

Địa chỉ: Số 4, ngách 44, ngõ 11, phố Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An , Quận Tây Hồ , Hà Nội
Address: No 4, Alley 44, Lane 11, To Ngoc Van Street, Quang An Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/11/2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI LUCKY VINA
Mã số thuế:

0108489749

Địa chỉ: Tầng 2, Số 89, Ngách 50, Ngõ 310 Nghi Tàm, Phường Quảng An , Quận Tây Hồ , Hà Nội
Address: 2nd Floor, No 89, Alley 50, 310 Nghi Tam Lane, Quang An Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 29/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp